นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

Selectial Store มีนโยบายคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าโดยไม่ต้องมีเหตุผลในการคืนสินค้า หากท่านได้รับสินค้าเกิน 7 วันแล้ว ทางเราไม่สามารถรับคืนสินค้าได้

ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งในการส่งคืนสินค้า และค่าจัดส่งสินค้าที่เรียกเก็บโดยเว็บไซต์เมื่อสั่งซื้อ โดยทางเราจะหักค่าจัดส่งออกจากจำนวนเงิน ที่ต้องคืนให้ลูกค้า

สินค้าที่ท่านส่งคืนทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงแพคเก็จบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของสินค้าจะต้องเหมือนกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า หลังจากที่ทาง Selectial Storeได้รับสินค้าแล้ว พบว่าสินค้ามีความเสียหายอย่างชัดเจนหรือพบว่าสินค้ามีการใช้งานแล้ว ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนเงิน หรือให้คืนเงินเพียงบางส่วนเท่านั้น

ไม่รับคืนสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งหมด

ไม่รับคืนสินค้าที่มีการลดราคา

ในการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล contact@SelectialStore.com หรือทาง Line Official และกรุณาแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน ทางเราจะส่งที่อยู่ให้ท่านในการส่งสินค้ากลับคืน

นโยบายการคืนเงิน

เมื่อสินค้าที่ท่านส่งคืนมาถึง และเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของเรา ทางเราจะทำการส่งจดหมายแจ้งการคืนเงินไปยังที่อยู่อีเมลของท่านโดยในจดหมายจะระบุจำนวนเงินที่คืน เวลาคืนเงินโดยประมาณ โดยปกติแล้วท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ

หากท่านยังไม่ได้รับเงินคืนตามเวลาที่กำหนด กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารหรือทางบัตรเครดิตของท่านก่อน โดยปกติจะมีเวลาในการดำเนินการโอนเงิน

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ภายใน 30 วัน หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ปกติเนื่องจากคุณภาพของสินค้า กรุณาติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนสินค้าผ่านทางอีเมล contact@SelectialStore.com หรือทาง Line Official

ทางเราไม่รับคืนสินค้าที่เคยเปลี่ยนให้แก่ท่านแล้ว

เนื่องจากประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่มีความแตกต่างกัน เมื่อท่านส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาเลือกใช้วิธีการขนส่งที่สามารถติดตามพัสดุได้ หรือเลือกซื้อประกันการขนส่ง ทางเราไม่สามารถรับประกันเวลาการจัดส่งสินค้าคืนจากท่านส่งมาถึงเรา หากมีความล่าช้า สินค้ามีการสูญหาย หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้