การบริการจัดส่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ทางเว็บไซต์จะส่งจดหมายยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลของลูกค้าทันที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อ

หลังจากได้รับยืนยันการจัดส่งแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลจาก Selectial Store ซึ่งจะมีหมายเลขติดตามพัสดุที่สามารถติดตามได้ผ่านลิงค์ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งสินค้าเพื่อการติดตามพัสดุ

ในประเทศไทยเราใช้เคอรีและไปรษณีย์ไทยสำหรับการจัดส่ง

เนื่องจากทางเว็บไซต์มีคลังสินค้าและผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในแต่อยู่ในภูมิภาคและประเทศที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าก็จะแตกต่างกันไป กรุณาดูรายละเอียดการจัดส่งดังต่อไปนี้ ( ขึ้นอยู่กับนโยบายของศุลกากรในแต่ละประเทศ วันหยุดราชการหรือผลกระทบจากสภาพอากาศ เป็นระยะเวลาจัดส่งที่คาดการเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น )

 

ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์                                                                                   เวลาจัดส่งที่คาดการ

จัดส่งจากคลังสินค้าไทยไปยังประเทศไทย                                             ในกรุงเทพฯ 1 ถึง 2 วัน นอกกรุงเทพฯ 2 ถึง 4 วัน

จัดส่งจากคลังสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ นอกจากประเทศไทย                       7 ถึง 15 วัน

จัดส่งจากต่างประเทศมายังประเทศไทย                                                                 10 ถึง 15 วัน

จัดส่งจากต่างประเทศไปยังต่างประเทศ  นอกจากประเทศไทย                            5 ถึง 15 วัน

 

เงื่อนไขการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดและการสูญหายในการจัดส่ง อันเนื่องจากการกรอกข้อมูลการจัดส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ของลูกค้า หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูล หรือพบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล โปรดติดต่อเราภายใน 48 ชั่วโมงผ่านทางอีเมลcontact@slectialstore.com

สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของศุลกากรของแต่ละประเทศ หากมีการเก็บค่าภาษีศุลกากร ภาษีส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  Selectial Store จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

หากทางศุลกากรของประเทศปลายทางปฏิเสธการนำเข้าพัสดุ หรือหากการจัดส่งล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ซื้อ ร้านค้า Selectial มีสิทธิ์ยกเว้นการส่งมอบสินค้าโดยไม่คืนเงิน